Logo wijksecourant.nl


Sporten gezond?

Column door Haike Blaauw

Uiteraard is sporten gezond voor lijf en leden, de vraag is alleen of het ook gezond is voor de gemeentelijke begroting. Onlangs heeft de gemeente weer een kostbare consultant aan het werk gezet om uit te zoeken hoe de financiële toekomst van de sport in Wijk bij Duurstede er uitziet tot het jaar 2026. BMC advies is tot de conclusie gekomen dat de stichting Wijksport (hierna te noemen SWS) ieder jaar gemiddeld 82.000 euro tekort komt, de totale tekorten lopen dus op tot ruim 650.000 euro. Daarnaast heeft dezelfde stichting middelen voor onderhoud en vervangingsinvesteringen voor andere doeleinden ingezet waardoor er geen geld is om noodzakelijke investeringen te doen zoals de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden van Dorsteti en CDW. Om die reden moet SWS een lening afsluiten van bijna 500.000 euro, dit heeft een additionele jaarlijkse rentelast van 10.000 euro tot gevolg. Volgens BMC advies heeft CDW een unieke en eenmalige afspraak met de gemeente dat laatstgenoemde 50% van de kosten van de vervanging van de toplaag van twee kunstgrasvelden voor haar rekening neemt. Dorsteti komt hier kennelijk niet voor in aanmerking, dat roept de vraag op wie deze exclusieve afspraken maakt en op basis waarvan?

Verder valt in het rapport op dat niet alle verenigingen op soortgelijke wijze meebetalen aan de sportinfrastructuur. Zo komen de kapitaalslasten voor de nieuwe sporthal (3,5 miljoen euro) volledig voor rekening van de gemeente, dit terwijl de kapitaalslasten bij andere verenigingen volledig worden doorbelast. Sterker nog, bij sommige verenigingen zijn de leningen inmiddels overgesloten naar een rentepercentage van 2% terwijl SWS nog steeds het oude percentage van ruim 5% in rekening brengt. Ook zijn er verenigingen die helemaal buiten alle regelingen vallen zoals tennisclub Uitwijk, die zijn per saldo dus het beste af door niet mee te doen. Ook blijkt uit dit rapport niet wat de doorbelastingen zijn per lid en per vereniging, tevens ontbreken er verenigingen in het overzicht. Kortom, de transparantie op het sportpark is ver te zoeken, hoe sportief is dat eigenlijk?

reageer als eerste
Meer berichten