Logo wijksecourant.nl


Foto: Ben Blom

Wie weet wat op deze foto staat?

Afl. 49, door Ben Blom

Het raam is onderdeel van de voormalige boerderij 'de Steenoven', bij voetballiefhebbers beter bekend als het honk van CDW. De officiële naam is terug te vinden in de staanders van het oorspronkelijke toegangshek, dat tussen de boerderij en de parkeerplaats staat. De boerderij staat er 130 jaar. Volgens bronnen verwijst de naam naar een bijgelegen steenfabriek. Omdat de Bosscherwaarden pas veertig jaar later in productie kwam en Roodvoet toen al aan de overkant lag, moet dat steenfabriek Lunenburgerwaard geweest zijn of een onbekend klein fabriekje. Voor de brand in 2005 was op zolder de judo gevestigd en in het voorhuis de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB), die op het veilingterrein aan het graven was. De boerderij is een langhuisboerderij, wat zijn oorsprong vond bij de eerste mensen die zich op een vaste plaatshebben gevestigd. De functies wonen, opslag en stal liggen in elkaars verlengde. Het is hiermee het oudst bekende boerderij-type. Ook de Vikingen waarmee we in deze streek op verschillende manieren relaties onderhielden, kenden het type als 'langhus'. Bij de Romeinen woonden de minder welgestelde in zo'n langgerekte boerderij.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox