Logo wijksecourant.nl


Varen over de Wijkse baren

Om optimaal te kunnen profiteren van de unieke ligging van Wijk bij Duurstede is het bezit van een bootje
van grote toegevoegde waarde. In amper tien minuten bereik je vanuit het centrum de watersportvereniging
Rijn & Lek of jachthaven de Lunenburg. Het maakt in principe niet veel uit met wat voor boot je op pad gaat, zolang de motor het maar doet en de zaak blijft drijven ben je in "business". Na slechts luttele minuten varen ben je via de Lek al onderweg naar de Gravenbol of het Eiland van Maurik en is gevoelsmatig de "minivakantie" van start gegaan. Het water is kraakhelder, lekker diep en onderweg is er keuze tussen vele aantrekkelijke zandstranden. Voordat de strandjes worden bereikt zijn langs de Lek vele watervogels en hun opgroeiende kroost te spotten. Het gaat daarbij onder andere om de waterral, steltloper, wintertaling, slobeend, Canadese gans, nijlgans, aalscholver, meerkoetje, tureluur, watersnip, grutto, de kleine plevier, fitis, tjiftjaf, rietgors, Cetti's zanger, blauwborst, bosrietzanger, ijsvogel, kleine karekiet, zwartkop, buizerd, bruine kiekendief, sperwer en boomvalk.

"Na enkele minuten varen ben je al op minivakantie"

Soms zit het voor deze vogels even tegen en scheuren er snelle strijkijzers met hysterische krijsmuziek over het water maar die voelen zich meestal maar kort thuis op deze "saaie" wateren. Toch is het over het algemeen redelijk rustig en heeft men vrijwel nooit last van elkaar. Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming kan de motor uit en kan het grote genieten beginnen. Glaasje rosé inschenken, toastje smeren, boek openslaan en af een toe een duik in het heerlijke water om af te koelen. Iedereen mag kritisch zijn en klagen wat hij wil over Wijk bij Duurstede maar op z'on moment bestaat er eventjes geen betere plaats op aarde.
Tot slot nog het verzoek om dit niet verder te vertellen want we willen het graag zo houden...

1 reactie
Meer berichten