Logo wijksecourant.nl


Op de burgemeesterskamer hangt een schilderij waarop bekende Wijkse locatie een net wat andere locatie toegewezen hebben gekregen. Tjapko licht na het interview enkele van de verschillen toe. FOTO: Ben Blom
Op de burgemeesterskamer hangt een schilderij waarop bekende Wijkse locatie een net wat andere locatie toegewezen hebben gekregen. Tjapko licht na het interview enkele van de verschillen toe. FOTO: Ben Blom

Fusie levert onvoldoende op

Portefeuillehouder Tjapko Poppens is teleurgesteld dat de ambtelijke fusie niet realiseerbaar bleek. Hij legt uit: het uitgangspunt is vanaf het begin de kwaliteit van de ambtelijke organisatie verder te verbeteren en de kwetsbaarheid te verminderen.

Wijk bij Duurstede - De rol van de gemeente wordt steeds omvattender en dat vereist nieuwe kwaliteiten. Voor veel onderwerpen hebben wij één ambtenaar. Dat is de oorzaak van de kwetsbaarheid. In 2013 is vastgesteld dat de ambities van deze gemeente hoger zijn dan met het huidig apparaat haalbaar is. In 2014 werd duidelijk dat ook Houten in de transitie van groeigemeente naar beheergemeente naar haar ambtenarenapparaat keek. "Bij de eerste contacten bleek er een onderlinge 'klik' te zijn" vertelt Tjapko "en die is er nog steeds". Een jaar geleden heeft de raad aangegeven mee te willen in een onderzoek omtrent ambtelijk samenwerking. Mits de eerste fase goed afgesloten werd en de financiële onderbouwing steviger. Na aanpassing kreeg het college in december de opdracht om de samenwerking verder te onderzoeken en bewijslasten te leveren dat een gezamenlijk ambtenarenapparaat goedkoper werkt. Hierdoor konden ontwikkelkosten worden terugverdiend en middelen vrijkomen voor kwaliteit en kwetsbaarheid. In Houten werd daar een terugverdientijd van minder dan 2,5 jaar aan toegevoegd. Beide gemeentes hadden voorafgaand aan het onderzoek de eigen organisatie onder de loep genomen en aangepast. "Berenschot heeft ons verteld dat beide organisaties 'lean' zijn wat wil zeggen dat er geen overbodig vet is." Tjapko gaat verder "Dat bleek ook meteen de reden dat er onvoldoende kostenbesparing te realiseren is en hiermee onvoldoende middelen beschikbaar komen voor kwaliteitsverbetering en om de frictiekosten terug te verdienen."

Frictiekosten ontstaan doordat de twee organisaties een verschillende werkwijzen hebben, zo is Houten zelf actief in de ICT en zit Wijk met anderen in de Regionale ICT-Dienst Utrecht (RID Utrecht). Dat omzetten kost eenmalig geld. Tjapko kijkt terug op een goed traject. Omdat er lessen geleerd zijn uit trajecten elders, is het uitgevoerd door eigen mensen op gelijkwaardige wijze. Er is uitgegaan van de randvoorwaarden en de toetsing is door derden gedaan. Hij lacht als we vragen of de eerdere organisatiewijziging de oorzaak van de kwetsbaarheid is geweest. "Goede vraag, maar op de plekken waar we eerder door anders te werken minder mensen nodig hadden, zijn voldoende medewerkers, de vraag is nu gericht op specialistische en strategische functies. Wij hebben van elkaar geleerd."

1 reactie
Meer berichten