Logo wijksecourant.nl


Psychologie: Bezoekers rijden niet meer zomaar de Markt op door de bestrating aan te passen
Psychologie: Bezoekers rijden niet meer zomaar de Markt op door de bestrating aan te passen (Foto: Anton Rekké)

Plannen houden gemoederen bezig

Afgelopen donderdag is het rapport 'De Markt, het kloppend hart' over het vergroten van de dynamiek in de binnenstad uitgereikt aan wethouder Wil Kosterman en bestuursadviseur Hester Niemantsverdriet van onze Gemeente. Na het rapport overhandigd te hebben gekregen, verzekerde Wil Kosterman ons dat ze het alle aandachtig zou geven. Uiteraard kon ze geen toezeggingen doen voor het in de raad was besproken.

Wijk bij Duurstede - Vereniging City Marketing heeft alvorens naar buiten te treden, organisaties als Hart van Wijk, Culturele Regio, (voorheen cultureel Rondje), KlantenSpaarPas, VVV etc., het conceptrapport voorgelegd en hun adviezen meegenomen in het rapport. Met de doelstelling om verbindend te werken binnen de Wijkse samenleving is het nu een breed gedragen advies namens vele instanties dat niet kan worden genegeerd of stilletjes in een la op het stadskantoor zal verdwijnen.

Winkelsfeer

De tijd is rijp om de winkelsfeer in de binnenstad aan te passen aan de trends van de huidige tijd. Uiteraard wordt deze behoefte niet door alle huidige winkeliers op en rond de Markt ervaren. Een rondje langs deze ondernemers maakt veel duidelijk. Bij de succesvol ondernemende winkeliers bestaat dan soms ook de begrijpelijke angst voor verandering. De grootste oppositie is gericht tegen het autovrij maken van de Markt. "Ik raak klanten kwijt als die niet snel even een boodschapje kunnen doen op de Markt met de auto": is het meest gehoorde commentaar. Dit is kortzichtig maar begrijpelijk van uit het perspectief van hun eigen succesvol ondernemen. Kortzichtig, want hoe zit het met de overige zieltogende winkels? De gaten die geslagen worden in ons centrum door leegstaande winkels? Dit proces kan een halt worden toegeroepen. Lees daarover het boek 'Het einde van het online tijdperk' van Wijnand Jongen. Winkels die nu nog steeds goed draaien hoeven ook niet na te denken over 'je aanpassen aan de beleving van de huidige consument' …of… hebben dat juist al gedaan!

Inventiviteit

Een bruisend en gezellig centrum ontstaat niet alleen door een paar rustieke geveltjes op een plein. Er zal 'beleving' moeten worden verkocht. Dit vergt inventiviteit en ondernemerschap. Dan zullen de voorwaarden wel moeten worden geschapen om dit mogelijk te maken. Met de komst naar de Markt van een totaal vernieuwd Museum Dorestad is dit het moment daarop in te spelen. Vergeten wordt dat als straks ons gepimpte centrum weer gevonden wordt door drommen bezoekers, juist deze winkeliers en horeca alleen maar meer omzet zullen draaien. Een van de ergernissen is het zinloos heen en weer rijden van blik zoekend en wachtend op een parkeervak, met voldoende parkeergelegenheid op 200 meter van de markt. Het getuigt van inzicht en begrip als tegenstanders van een autovrije markt. Door een aantrekkelijk centrum dat nog beter wordt bezocht omdat er wat te beleven valt.

Reageer als eerste
Meer berichten