Logo wijksecourant.nl


Het zijn Kanjers, groep acht van de Wegwijzer

Wijk bij Duurstede- De leerlingen groep 8 van basisschool de Wegwijzer kregen van instructeur Wil van Dam, van AED HartstikkeNodig, les in het reanimeren, het beademen en het bedienen van een AED.
"Uit onderzoek in Denemarken is gebleken dat kinderen in de leeftijd van de kinderen van groep acht
ingrijpende vaardigheden als het reanimeren hun leven lang onthouden en kunnen uitvoeren. Zes jaar geleden hebben wij dezelfde cursus gegeven op de Wegwijzer. Een leerling van inmiddels 18 vertelde dat hij laatst betrokken was bij een reanimatie en op de automatisch piloot hartmassages kon uitvoeren", vertelt Wil.

Cursus

Wil beheert als secretaris het bestand van de circa 200, door haar, goed opgeleide vrijwilligers en de ruim 20 24/7 beschikbare AED in onze gemeente die bij een reanimatie door de 112 alarmcentrale naar het slachtoffer worden gedirigeerd. "Na de zomer starten wij weer met een complete cursus, die door subsidie van de gemeente gratis kan worden gevolgd", besluit Wil. Men kan zich bij Wil van Dam aanmelden voor de cursus via wilvandam65@gmail.com.

Maandag 29 juni kwam wethouder Jeroen Brouwer naar de Wegwijzer om de kanjer-diploma's uit te reiken.
"Ik ga na de zomer samen met meester Aart naar de reanimatiecursus. Een beetje aso dat wij nog niet kunnen reanimeren", gaf Jeroen schoorvoetend toe.

reageer als eerste